info@flexpack.pl

Informacje o konferencji

22.06, 10:00-15:30

Czas konferencji

Warunki uczestnictwa

Regulamin konferencji Flexpack 2022

Niniejsze warunki regulują wzajemne zobowiązania stron.